Coral Marine FR

Sisäänkäyntien ja käytävien lattioille soveltuva Coral Marine FR täyttää kaikki Kansainvälisen Merenkulkujärjestön lattiapäällysteille asettamat paloturvallisuusstandardit, joita käytettään merillä kulkevissa aluksissa.

Langat ja pohja on kehitetty täyttämään kaikki tiukat savun myrkyllisyyden ja liekkien hitaan leviämisen määräykset, joita vaaditaan IMO:n (International Maritime Organisation) tunnetun “Ruoripyörämerkin” saamiseksi.

Tuotekehityksen ansiosta Coral Marine FR-mattoa voidaan turvallisesti käyttää kaikissa aluksissa, joissa Ruoripyörällä merkittyä luokitusta vaaditaan.

Värivaihtoehdot